ENERGIA

Sistema fotovoltaico
Sistema idroelettrico miniturbina idroelettrica
Sistema eolico